حداقل 5 نفر در این دنیا تو را دوست دارندآنقدر که حاضرند به خاطر تو بمیرند
حداقل 15 نفر در این دنیا تورا به دلایلی دوست دارند.
تنها دلیلی که ممکن است کسی از تو متنفر باشد این است که می خواهد مثل تو باشد.
یک لبخند تو می تواند برای هرکسی خوشبختی بیاورد حتی اگر او از تو خوشش نیاید
هر شب کسی با فکر تو به خواب می رود
تو برای یک نفر یک دنیایی
بدون تو شاید کسی نتواند به زندگی ادامه دهد
تو فردی بخصوص و بی همتایی اما به روش خودت
کسی که تو حتی از وجودش بی خبری تورا دوست دارد
وقتی احساس می کنی دنیا به تو پشت کرده ، نگاهی بینداز ، بیشتر مانند این است که تو به دنیا پشت کرده ای.
وقتی که فکر می کنی شانسی نداری به آنچه که می خواهی برسی، به آن نخواهی رسید اما وقتی به خود ایمان داری دیر یا زود به آن خواهی رسید
همیشه شکایاتی را که به تو می شود به یاد داشته باش و کلمات زشت آن را فراموش کن
همیشه احساست را بیان کن به این ترتیب دیگران از آن باخبر می شوند
اگر دوست خیلی خوبی داری زمانی برایش بگذار تا دریابد که چقدر برایت باارزش است
پ.ن : ببخشید که این مدت نبودم.حرف دارم هواااارتا.حرفهای مغز منهدم کن.از امروز یک روز در میان تا دم عید.بااااااااچ؟؟؟