باشد که از خزانه غیبم دوا کنند.

پ.ن : قراره خوب شم اما هیچکس نفهمه.قراره کلی سختی بکشم.کلی حرف بشنوم اما نباید دم بزنم.به هیچ کس هم نباید حرفی بزنم.فقط بهم گفتن باید صبر کنی.گفتن مسیرت طولانیه و طول درمان درااااز.انگار تو این ٣٠ ساله هیچ کاری نکرده ام و همه حرکتها توی این چند سال قراره انجام بشه.خب.بسم الله....

ماییم و نوای بی نوایی........