خب خب سلاااااااام.این اولین حرفمه:همه ما آدمها بدنیا اوومدیم برای عاشق بودن,برای محبت کردن,برای خندیدن,برای آبی بودن