عقرب نشانه ای آبی است و تحت سلطه سیاره پلوتون به سر می برد. متولد این برج پر شور ، خلاق و قوی است و از جذابیت فیزیکی ویژه ای بهره مند است . او مملو از عقاید متغیر و احساسات پیچیده است . و همیشه سعی دارد به کنه هر چیز پی برد. گاه کنترل انرژی فراوان او غیر ممکن به نظر میرسد و باعث بروز ویژگیهای منفی اش همچون حسادت و وسواس فکری میشود. مشکل اصلی او این است که اغلب دیگران حرف او را نمی فهمند و باعث میشوند به خودش و دیگران شک کند . در واقع او خودش را به خوبی درک نمی کند و برای بیان ماهیت واقعی اش به مشکل بر می خورد . او برای تخلیه انرژی به یک راه فرار نیاز دارد. متولد آبان برای جلوگیری از رکود و نیز به منظور تخلیه انرژی ، جسم و ذهنش باید همیشه در حرکت باشند . او شیفته بعد پنهانی زندگی است و می تواند جراح،‌دانشمند و یا روانشناس قابلی باشد . در انتخاب سهام و گرداندن یک معادله تجاری و مهم ، مهارت خاصی دارد .سماجت و پافشاری او را به موقعیت شغلی قابل تحسینی میرساند او باید از قدرتش به خوبی استفاده کند در غیر اینصورت دشمنانی نیز برای خود می تراشد که از واژگون کردنش لذت زیادی می برند . او به بر قرارای ارتباطهای دایمی علاقمند است .اما از آنجا که به سختی با کسی صمیمی میشود ، دوستان صمیمی انگشت شماری دارد . اما همان تعداد کم نیز برای همیشه با او خواهند ماند .او طبیعتاً تند و جنجالی است و چنانچه خودش را به خوبی نشانسد ، ماجراهای رمانتیک نه چندان مطلوب به زندگی اش هجوم می آورند و او را با افکار ناراحت کننده و حسادت زجر میدهند . او وقتی کسی را بیابد که طبیعت پیچیده و عجیبش را درک کند، آزاد است تا انرژی اش را برای اثبات ویژگیهای روحش محبت بخشد و از این راه تغییرات مثبتی در دنیا ایجاد کند .
جذابیت مغناطیسی او سبب میشود که جهان از چرخش حول محور خود باز بایستد و در جهت مخالف بچرخد . او خیلی قوی است . او کسی است که همه ، بویژه زنان تقریباً هرکاری برایش انجام می دهند . مردان متولد برج آبان رؤسای شرکت ،مؤسسه یا سازمان ها هستند .او پوستی به رنگ سبزه تیره ، مویی مشکی و چشمانی سیاه دارد .البته شاید کسی هم پیدا شود که بور باشد. اما تعداد این گروه در مقایسه با گروه قبل خیلی کم است . او حتی وقتی صورت خود را اصلاح می کند ، به نظر میرسد که چند روز است اصلاح نکرده . او چشمانی نافذ دارد آن چنان که اگر مستقیم به چشمهای شما نگاه کند، آشفته خواهید شد ! اغلب زن و مرد متولد برج آبان با عینک ورزشی عجیب و غریب و یا لنزهای آنچنانی، چشمهای خود را بیشتر به نمایش می گذارند . خیلی ناراحت کنند ه است که نوروز او را لباس گرم و عینک آفتابی ببینید.وی احتمالاً غذا هم زیاد می خورد ، اضافه وزن پیدا می کند . هرچند عمیقاً می خواهد خوش هیکل باشد . اودر روابطش بسیار صادق است . به طور ایده ال زن ظریف و پر جنب و جوش متولد برج حوت (دوماهی) شریکی مناسب برای اوست ،اگر همسر شما متولد برج آبان است باید به او کاملاً اعتماد کنید و حتی وقتی اشتباه می کند ، معتقد باشید که او درست می گوید و اشتباه نکرده است. او به هیچ وجه نمی خواهد شما رقیب او باشید . تا زمانی که بتواند حسادت خود را کنترل کند ، پدر خوبی است . او بیش از دیگر مردان متولد برجهانی تیر . اسفند احساسات خود را نسبت به بچه ها نشان می دهد . او با خوشحالی به شما اجازه می دهد که از نوزاد مراقبت کنید.او مشغله ذهنی را در روابطش دخالت می دهد . قبول کنید که بیشتر متولدین برج آبان معنی کامل آشفتگی و آشوب هستند است . آنها اعتماد به نفس دارند و خود را چنان تشویق و ترغیب می کنند که حتماً بهت زده خواهید شد و آرزو می کنید که مثل او باشید ، علیرغم همه اینها اونگرانی ، ترس و اوهام زیادی دارد . فراموش نکنید که او آدمی جنجالی است!!