خدای لطیف و مهربون من

من از خدا خواستم ....
من از خدا خواستم که پلیدی های مرا بزداید
خدا گفت : نه 
آنها برای این در تو نیستند که من آنها را بزدایم ..بلکه آنها برای این در تو هستند که تو در برابرشان پایداری کنی
من از خدا خواستم که بدنم را کامل سازد
خدا گفت : نه 
روح تو کامل است . بدن تو موقتی است   من از خدا خواستم به من شکیبائی دهد 
خدا گفت : نه 
شکیبائی بر اثر سختی ها به دست می آید. شکیبائی دادنی نیست بلکه به دست آوردنی است
من از خدا خواستم تا به من خوشبختی دهد 
خدا گفت : نه  
من به تو برکت می دهم
خوشبختی به خودت بستگی دارد
من از خدا خواستم تا از درد ها
آزادم سازد 
خدا گفت : نه 
درد و رنج تو را از این جهان دور کرده و به من نزدیک تر می سازد
من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد 
خدا گفت : نه
تو خودت باید رشد کنی ولی من تو را می پیرایم تا میوه دهی
من از خدا خواستم به من چیزهائی دهد تا از زندگی خوشم بیاید 
خدا گفت : نه 
من به تو زندگی می بخشم تا تو از همۀ آن چیزها لذت ببری
من از خدا خواستم تا به من کمک کند تا دیگران را همان طور که او دوست دارد ، دوست داشته باشم
خدا گفت : ... سرانجام مطلب را گرفتی
امروز روز تو خواهد بود
آن را هدر نده
باشد که خداوند تو را برکت دهد...
داوری نکن تا داوری نشوی . آنچه را رخ می دهد درک کن و بدان که برکت خواهی یافت.

همه تون رو خیلی دوست دارم.مراقب خودتون باشید.قلبماچ

/ 26 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرضیه

[گل] _-_[گل] _-_-_[گل] _-_-_-_[گل] _-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_[گل] _-_-_-_[گل] _-_-_[گل] _-_[گل]

مرضیه

_-_[گل] _-_-_[گل] _-_-_-_[گل] _-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_[گل] _-_-_-_[گل] _-_-_[گل] _-_[گل]

مرضیه

_-_[گل] _-_-_[گل] _-_-_-_[گل] _-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_-_[گل] _-_-_-_-_[گل] _-_-_-_[گل] _-_-_[گل] _-_[گل]

مرضیه

0000000___00000 _00000000?0000000 _0000000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 _________?________0 _000000___00000___* 00000000?0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ________0________* ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 ______*______00000000000 _______*________00000 ________*_________0 _________*________* _________*_______* __________*______* ___________*____* ____________*___* _____________*__* ______________*[گل][قلب]

مرضیه

0000000___00000 _00000000?0000000 _0000000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 _________?________0 _000000___00000___* 00000000?0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ________0________* ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 ______*______00000000000 _______*________00000 ________*_________0 _________*________* _________*_______* __________*______* ___________*____* ____________*___* _____________*__* ______________*[گل][قلب]

مرضیه

____$$$$___$$$$$$$$$$____$$$$ __$$???$$$$$$$$$$$$$$$$$$$???$$ __$$??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$¶¶¶$$$$$$¶¶¶$$$$$$$ ____$$$$$$¶¶¶$$$$$$¶¶¶$$$$$$$ ____$$$$$$$$???¶¶¶???$$$$$$$$ ____$$$$$$$????¶¶¶????$$$$$$$ _____$$$$$$????????????$$$$$ _______$$$$$$???????$$$$$$$ _____$$$*****$$$$$$$$********$ _$$$$***********$**************$ $$$$$********** ** **** *********$ $$$$$$$$$****** * **************$ $$$$$$$$$$$*** * ******$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$*** ** ***$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$*** *****$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$*********$$$$$$$$$$$$ _____$$$$************$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$************$$$$$$$$ _$$???????$$$**********$$????$$$$$$$$ $$???????????$$$*****$$$???????????$$ $$????????????$$$$*$$$$$???????????$ $$????????????$$$$$$$$$$?????????[قلب]

مرضیه

____$$$$___$$$$$$$$$$____$$$$ __$$???$$$$$$$$$$$$$$$$$$$???$$ __$$??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$¶¶¶$$$$$$¶¶¶$$$$$$$ ____$$$$$$¶¶¶$$$$$$¶¶¶$$$$$$$ ____$$$$$$$$???¶¶¶???$$$$$$$$ ____$$$$$$$????¶¶¶????$$$$$$$ _____$$$$$$????????????$$$$$ _______$$$$$$???????$$$$$$$ _____$$$*****$$$$$$$$********$ _$$$$***********$**************$ $$$$$********** ** **** *********$ $$$$$$$$$****** * **************$ $$$$$$$$$$$*** * ******$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$*** ** ***$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$*** *****$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$*********$$$$$$$$$$$$ _____$$$$************$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$************$$$$$$$$ _$$???????$$$**********$$????$$$$$$$$ $$???????????$$$*****$$$???????????$$ $$????????????$$$$*$$$$$???????????$ $$????????????$$$$$$$$$$?????????[قلب]

نادیا

سلام مرسی که به من سر زدی اپ خیلی خیلی زیبایی بود باز هم به من سر بزن